Biznes

Jakie dokumenty są niezbędne przy zakupie nieruchomości w Sopocie?

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Kupno nieruchomości to poważny krok, który wymaga odpowiedniego przygotowania. Szczególnie istotne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. W Sopocie, jak i w innych miastach Polski, podstawowym dokumentem jest oczywiście akt własności – dokument potwierdzający, że obecny właściciel posiada prawo do dysponowania danym lokalem czy domem. Jest to podstawa do wszelkich dalszych procedur prawnych.

Drugim kluczowym dokumentem jest księga wieczysta, będąca publicznym rejestrem prawnym, w którym zapisane są informacje nt. danej nieruchomości. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, warto zażądać jej otwarcia przez sprzedającego, co ułatwi przyszłe formalności.

Dokumenty sprzedającego

Inny zestaw dokumentów musi zgromadzić sprzedający. Zgodnie z polskim prawem, jest to m.in. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość sprzedającego. Jeśli sprzedający nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, konieczne jest również uzyskanie zgody pozostałych współwłaścicieli na sprzedaż danej nieruchomości.

W przypadku gdy sprzedaż nieruchomości w Sopocie realizuje firma czy instytucja, dodatkowo potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dokument ten potwierdza, że podmiot ma prawo do dysponowania nieruchomością. Dla pełnej pewności warto również zażądać ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących ewentualnych zobowiązań związanych z nieruchomością.

Niezbędne umowy

Ważną częścią procesu zakupu nieruchomości są umowy. Najpierw zawierana jest umowa przedwstępna, w której strony zobowiązują się do przeprowadzenia transakcji w określonym terminie. Potem, kiedy wszystkie formalności są już załatwione, przystępuje się do zawarcia umowy właściwej – notarialnej umowy sprzedaży.

Wszystkie umowy muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego, który jest gwarancją bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu transakcji. Dodatkowo akt notarialny ma moc dowodową, co oznacza, że jest niepodważalnym dowodem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w Sopocie https://kancelariabopl.com/oferta/nieruchomosci-posrednicy-wspolnoty/. Po podpisaniu umowy notarialnej, nabywca staje się pełnoprawnym właścicielem nieruchomości.