Biznes

Dotacje dla przedsiębiorców

Źródło: https://eurolider.pl/

Dotacje są obecnie jedną z najlepszych okazji dla przedsiębiorców, którzy planują rozwój firmy na różnych obszarach prowadzonej działalności. Środki otrzymane w ramach różnych programów mogą być przeznaczone na zakup sprzętu, rozbudowę zakładów czy inwestycje w innowacje. Dofinansowania tego typu udzielane są w formie różnych krajowych i regionalnych programów. Dla firm szczególnie atrakcyjne okazują się dotacje unijne, a pomoc w ich otrzymaniu oferuje nasz zespół konsultantów Eurolider.

W jaki sposób przyznawane są dotacje dla przedsiębiorców?

Dotacje dla przedsiębiorców można uzyskać w formie funduszy europejskich, które są udzielane firmom mikro, małym oraz średnim z siedzibą zarejestrowaną w Polsce. Środki udzielane w ten sposób są przeznaczane głównie na rozwój działalności gospodarczej oraz wzrost jej innowacyjności. Przedsiębiorstwa mogą dzięki takim dofinansowaniom wzbogacić swoją ofertę i wprowadzić do niej lepsze jakościowo usługi czy produkty. Dotacje unijne mogą pokryć nawet do 70 proc. ogółu kosztów przeznaczanych na realizację projektu. Ich faktyczna wysokość zależy zarówno od wielkości samej firmy, jak i obszaru realizacji inwestycji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Warunkiem otrzymania dotacji jest przede wszystkim złożenie stosownego wniosku, razem z odpowiednią dokumentacją. Konieczne będzie dostarczenie specjalnych załączników, takich jak opis prowadzonej firmy, dokumentację przedstawiającą obecną sytuację finansową przedsiębiorstwa, dokumentację ewidencyjną, wpisy z CEIDG i KRS czy dokumentację prezentującą wcześniej pozyskiwane formy dofinansowania. Należy też dołączyć uzasadnienie dla projektu, uwzględniając przy tym szkice lokalizacyjne, potwierdzenia uprawnień, mapy czy dokumentację techniczną. We wniosku powinien się ponadto znaleźć harmonogram planowanych działań. Po jego dostarczeniu rozpoczyna się właściwa procedura weryfikacyjna, w ramach której oceniany jest fakt spełnienia poszczególnych warunków pod kątem merytorycznym i logistycznym. W całym procesie zdecydowanie warto skorzystać ze wsparcia projektowego.